Op beide nota’s

Op de nota van afrekening van zowel de koper als de verkoper vind je de volgende posten:

1. Koopsom

Het bedrag dat de koper betaalt aan de verkoper voor het onroerend goed.

2. Verrekening zakelijke lasten

Kosten zoals onroerendezaakbelasting, rioolrecht- en afvalstoffenheffing worden verrekend. Mensen denken vaak dat de gebruikerslasten worden verrekend, maar we verreken alleen de eigenaarslasten. Bij het berekenen van de eigenaarslasten gaan we ervan uit dat de verkoper al voor het hele jaar heeft betaald. We verrekenen deze kosten op het moment van verkoop. Stel dat de verkoop plaatsvindt op 1 september, dan is de koper dus nog voor de resterende vier maanden van het jaar de zakelijke lasten verschuldigd, tot het einde van het jaar.

De nota van afrekening van de koper

Op de nota van afrekening van de koper vermeldt de notaris de volgende posten:

1. Overdrachtsbelasting

Het bedrag aan overdrachtsbelasting dat verschuldigd is. De hoogte van de overdrachtsbelasting is sterk afhankelijk van de situatie. Het standaardtarief bedraagt 10,4 procent, maar er bestaan ook uitzonderingen op dit tarief. Als je een pand koopt en dit voor permanente bewoning gebruikt, geldt een tarief van 2 procent. Ben je jonger dan 35 jaar en ligt de koopsom van het pand onder de 440.000 euro, kun je eenmalig een beroep doen op de startersvrijstelling. Dan ben je volledig vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

2. Kosten van derden, indien van toepassing

Eventuele kosten van derden zoals de taxateur of hypotheekadviseur worden vaak verrekend via de notaris en verschijnen dan op de nota van afrekening.

3. Notariskosten

De notariskosten voor het opstellen van de akte van levering en eventueel de hypotheekakte vind je onder het kopje notariële kosten.

4. Bijdrage kwaliteitsfonds

Een verplichte bijdrage aan een kwaliteitsfonds, een fonds dat wordt opgezet om de kwaliteit en integriteit van diensten in de vastgoedsector te waarborgen.

5. Hypotheekgelden: Als er een hypotheek wordt gebruikt voor de aankoop, worden de hypotheekgelden opgenomen in de afrekening

Het bedrag dat onder de streep overblijft is wat je moet bijbetalen of wat je na het passeren ontvangt.

De nota van afrekening van de verkoper

Op de nota van afrekening van de verkoper vermeldt de notaris de volgende posten:

1. Aflosnota hypotheek, indien van toepassing

Als er nog een hypotheek rust op het pand, wordt de aflosnota van de bank in mindering gebracht op de koopsom.

2. Makelaarskosten indien van toepassing

Als de verkoper een makelaar heeft ingeschakeld, nemen we ook de courtagenota mee, de makelaarsvergoeding.

3. Royementskosten, indien van toepassing

Als er een hypotheek is, worden kosten voor het doorhalen van de hypotheekakte in rekening gebracht.

4. Bijdrage kwaliteitsfonds bijdrage

Net als de koper betaalt ook de verkoper een verplichte bijdrage aan een kwaliteitsfonds.

Helder overzicht

De nota van afrekening is dus feitelijk een helder financieel overzicht dat ervoor zorgt dat alle partijen betrokken bij de vastgoedtransactie een duidelijk beeld hebben van de financiële aspecten van het transport. Uiteraard kunnen er altijd uitzonderingen of bijzonderheden van toepassing zijn. Mocht u vragen hebben over uw nota van afrekening neem dan gerust contact op met ons. Meer weten over het kopen of verkopen van een woning of ander vastgoedobject? Wij helpen je graag. Neem gerust contact met ons op.