Testamentaire voogdij uitgelegd

Testamentaire voogdij gaat over het aanwijzen van een voogd voor je minderjarige kinderen in het geval jij en de andere gezaghebbende ouder niet meer in leven zijn. Geen onderwerp waar je graag over nadenkt, maar het zorgt wel voor veel gemoedsrust als je weet dat je kinderen in goede handen zijn, mocht er iets met jou en de andere ouder gebeuren. Het leven is onvoorspelbaar, en er zijn geen garanties dat jij en je partner er nog zijn tot je kinderen meerderjarig zijn. Het regelen van testamentaire voogdij is een daad van liefde en verantwoordelijkheid naar je kinderen toe.

Waarom nu al regelen

Waarom zou je nu al nadenken over de zorg voor je kinderen voor het geval je er zelf niet meer bent? Het antwoord is eenvoudig: als jij het niet regelt, neemt de rechtbank de beslissing voor jou. En dat kan heel goed een andere beslissing zijn dan jij zou willen. Daar heb je geen enkele invloed meer op en dat kan leiden tot stress en onzekerheid bij je kinderen.

Hoe testamentaire voogdij regelen?

Het proces van testamentaire voogdij regelen is niet ingewikkeld. Je kunt dit laten vastleggen in een testament. Overweeg zorgvuldig wie je geschikt vindt om als voogd aan te wijzen en benoem ook iemand als reserve. Het is goed mogelijk dat de aangewezen voogd niet in staat is om voor je kinderen te zorgen of bij nader inzien afziet van de verantwoordelijkheid. Dan is het fijn als helder is wie je nog maar geschikt vindt.

Naar de notaris

Alleen jij en je partner, als gezaghebbende ouders, hoeven naar de notaris te gaan om de voogdij officieel vast te leggen. Mochten jullie beiden komen te overlijden, en een nabestaande brengt een bezoek aan de notaris om zaken te regelen, zoals het verkrijgen van een verklaring van erfrecht, komt het testament op tafel. Er wordt dan gecontroleerd welk deel ervan nog geldig is. In het geval dat er nog minderjarige kinderen zijn en er is een voogd aangewezen in het testament, wordt de voogdijregeling in werking gesteld. De aangewezen voogd hoeft niet vooraf goedkeuring te geven. Sterker nog, je hoeft de voogd niet eens te informeren over jouw besluit. Natuurlijk is de kans groter dat de voogd na overlijden de verantwoordelijkheid accepteert, als je dit bij leven al samen hebt besproken.

Meer weten?

Heb je vragen over het regelen van testamentaire voogdij? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek waarin we je vragen beantwoorden en adviseren over jouw specifieke situatie.

Ilsha Thümann, notarisklerk bij Sauer en Oonk Adviseurs en Notarissen