Belangrijke termijnen

Er zijn specifieke termijnen waarbinnen zaken geregeld moeten worden als iemand is overleden. Het is heel belangrijk om deze termijnen in acht te nemen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je een wettelijke verdeling ongedaan wilt maken. Stel je hebt een partner en kinderen, en de eerste ouder komt te overlijden zonder een testament opgesteld te hebben. In dat geval is de wettelijke verdeling van toepassing. Als je deze verdeling ongedaan wilt maken, moet je dit binnen drie maanden na het overlijden doen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je de woning al aan een specifiek kind wilt toewijzen en een andere verdeling wenst dan wat de wet voorschrijft. Na deze drie maanden vervalt de mogelijkheid om de wettelijke verdeling te wijzigen. Een ander voorbeeld van zo’n belangrijke termijn is de aangifte van erfbelasting, die binnen acht maanden na het overlijden moet worden ingediend. Het niet tijdig indienen kan leiden tot boetes en belastingrente. Als je wel op tijd actie onderneemt, kun je juist aanzienlijke belastingvoordelen behalen. Het is zonde als de overledene heeft geïnvesteerd in een goed testament, maar dat je door het te laat bezoeken van de notaris niet alle voordelen kunt benutten.

Verklaring van erfrecht

Als er een woning in het spel is, dan is het ook nodig om naar de notaris te gaan voor een verklaring van erfrecht. Dit is belangrijk om de tenaamstelling van de woning te kunnen wijzigen en de eigendom correct te regelen. Banken worden ook steeds strikter in het vrijgeven van rekeningen zonder deze verklaring. Daarom is het van groot belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met de notaris.

Risicoanalyse

Een andere belangrijk reden om na een overlijden naar de notaris te gaan, is de risicoanalyse. Een notaris kan jouw specifieke situatie grondig doornemen en de potentiële risico's in kaart brengen. Het kan zijn dat je weinig hoeft te regelen, maar ook dan ga je in ieder geval goed geïnformeerd de deur uit. Laat je situatie nauwkeurig bekijken. Alleen zo kun je begrijpen met welke aspecten je rekening moet houden en welke acties je wanneer moet nemen. Wij zien regelmatig dat familieleden na een overlijden zelf aan de slag gaan en pas later denken ze eraan om naar de notaris te gaan. Echter, het kan zijn dat er in het testament specifieke instructies staan over hoe zaken moeten worden geregeld, of dat er termijnen zijn verstreken waarbinnen bepaalde handelingen uitgevoerd moeten worden. Een tijdige en grondige risicoanalyse is cruciaal om te zorgen voor een goede afwikkeling van de nalatenschap.

Goed advies vergt tijd

Een notaris moet allerlei administratieve gegevens bij elkaar zoeken en op basis daarvan het beste scenario bepalen. Klop dus niet te laat aan, zodat er geen termijnen verstrijken.

Meer weten?

Bij Sauer & Oonk staan we klaar om te helpen bij het afwikkelen van nalatenschappen. Het is van groot belang om vroegtijdig hulp in te schakelen, zodat we je in een vroeg stadium kunnen bijstaan. We kunnen niet alleen adviseren, maar ook de volledige afwikkeling van de erfenis op ons nemen. Wij helpen je graag. Neem gerust contact met ons op.