phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Durf met ons te sparren, juist in deze tijd!

Ondernemers: overleg op tijd met je notaris over je privésituatie!

Durf met ons te sparren, juist in deze tijd!

Tijdens haar 16 jarige carrière bij de rechtbank heeft Cindy Roosenburg tijdens rechtszaken vaak gedacht: “Als je dit vooraf beter had geregeld, dan had je nu niet bij de rechtbank gezeten.” Als toegevoegd notaris bij Sauer en Oonk ziet ze dat nu als haar grootste uitdaging: ondernemers helpen om hun zaken op tijd op orde te hebben. Dat hoeft niet altijd direct te leiden tot een kostbare akte: op tijd overleggen met de notaris levert vaak al goede inzichten op.

Als klein meisje wilde Cindy Roosenburg rechter worden. Het leek haar de ultieme manier om mensen te helpen. Met veel plezier werkte ze jaren bij de rechtbank. Toch knaagde er iets: waar je bij de rechtbank te maken krijgt met het beoordelen van conflictsituaties, zag Cindy dat veel van deze conflicten voorkomen hadden kunnen worden door het maken van goede afspraken vooraf.

Toen een collega haar in contact bracht met notariskantoor Sauer en Oonk viel alles op zijn plek: net als rechters zoeken notarissen naar de beste juridische oplossingen. Ze doen dat echter buiten de conflictsfeer. Cindy koos vervolgens voor een studie notarieel recht, werd daarna vanuit de rechtbank gedetacheerd bij Sauer en Oonk en maakte uiteindelijk de definitieve overstap naar het notariaat.

Het grootste verschil van het werken als notaris in vergelijking met haar baan bij de rechtbank, is volgens Cindy dat ze nu een band met mensen opbouwt. “Ik begeleid ondernemers in opeenvolgende fases, van de start van hun bedrijf tot de overdracht van het bedrijf aan hun kinderen. Doordat ondernemers veelal ook een huis, een bedrijfspand en een gezin hebben, praat ik als notaris met hen over alle belangrijke aspecten van hun leven.”

Cindy merkt dat het voor veel ondernemers niet gebruikelijk is om de notaris te zien als sparring partner. Met de accountant overlegt een ondernemer geregeld, maar de notaris ziet hij slechts incidenteel. “Dat is jammer, want een notaris kan waardevolle juridische tips geven als je bijvoorbeeld nadenkt over het oprichten van een nieuw bedrijfsonderdeel of over je opvolging. Het idee bestaat waarschijnlijk dat het inschakelen van de notaris direct veel geld kost. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Sterker nog, soms besparen we iemand zelfs geld: zo sprak ik laatst een ondernemer die een BV wilde oprichten. Toen ik even met hem doorpraatte over aansprakelijkheid en risico’s, bleek dat hij helemaal geen BV hoefde op te richten om zijn bedrijf te starten.

Ik merk regelmatig dat ondernemers hun privésituatie niet goed hebben geregeld. Dat leidt -naast veel verdriet- ook tot vervelende juridische situaties bij overlijden, invaliditeit of echtscheidingen. Als notaris merk ik dat ondernemers vaak te druk zijn om hierover na te denken. Toch raad ik iedereen aan om met ons van gedachten te wisselen over de manier waarop jouw bedrijf op maandag verder moet als jij bijvoorbeeld op vrijdag met Coronaverschijnselen in het ziekenhuis wordt opgenomen. Tijdens een kopje koffie praat ik graag hierover met je verder!”

Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen