phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Pools/Nederlands

Pools/Nederlands

Kiedy zdecydują się Państwo zamieszkać w Holandii, pojawia się wiele kwestii do załatwienia. Z powodu bariery językowej uregulowanie spraw, kontakt z instytucjami lub firmami albo po prostu uzyskanie informacji na temat różnych kwestii są często utrudnione. Nieporozumienia czy niezrozumienie się kosztują Państwa również więcej czasu.

Z wieloma ważnymi sprawami mogą się Państwo zgłosić do notariusza: zakup domu czy mieszkania, Państwa testament czy umowa odnośnie związku partnerskiego lub też założenie firmy, fundacji czy stowarzyszenia. W takich kwestiach nie chcieliby Państwo, aby pojawiły się jakiekolwiek błędy.

Aby zapobiec problemom w porozumieniu się między Państwem a notariuszem, występuję także jako tłumaczka ustna w Kancelarii Notarialnej Sauer & Oonk. W ten sposób mogą Państwo w języku polskim zadawać wszelkie pytania czy zawierać porozumienia z notariuszem odnośnie danych usług i innych Państwa spraw.

Nazywam się Iwona Lenting-Dulawa, jestem właścicielką LenDu. Podczas umawiania się na wizytę z Państwa notariuszem, mogą Państwo zaznaczyć, że życzą sobie tłumacza lub też mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio ze mną, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na mojej stronie internetowej:  www.lendu.nl.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakupu domu w Europ na następującej stronie internetowej: www.buyingmyhome.eu

Nederlands

Wanneer u besluit om zich in Nederland te vestigen komt er veel op u af. Het regelen van zaken, contact met instanties en bedrijven of simpelweg het inwinnen van informatie over bepaalde kwesties is door de taalbarrière veelal moeilijk. Vaak kost het u hierdoor ook meer tijd door misverstanden of onbegrip.

Voor veel van uw belangrijke zaken kunt u terecht bij de notaris: de aankoop van uw woning of appartement, uw testament of samenlevingscontract of het oprichten van een bedrijf, stichting of vereniging. Hierin wilt u niet dat er fouten gemaakt worden.

Om miscommunicatie tussen u en de notaris te voorkomen treed ik op als tolk bij XY Notarissen. Zo kunt u gewoon in de Poolse taal uw vragen stellen en afspraken maken met de notaris over de gewenste diensten en afhandeling van uw zaken.

Mijn naam is Iwona Lenting-Dulawa, ik ben eigenaresse van LenDu. Bij uw afspraak met de notaris kunt u aangeven dat u een tolk wenst, of mij direct benaderen via de contactgegevens op mijn website: www.lendu.nl.

Zie voor meer informatie over ht kopen van een huis in Europa ook: www.buyingmyhome.eu

Wim Sauer en Oonk
Wim Flipse
Notarisklerk
0118-227227
Eric Sauer en Oonk
Eric Sturkenboom
Notaris
0118-418110
Begin nieuws import Geen geldige XML ontvangen