Legalisatie handtekening

Wij helpen u graag verder bij het legaliseren van uw handtekening voor belangrijke documenten. Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft om dit proces soepel te laten verlopen.

Waar kan ik mijn handtekening laten legaliseren?

Elke notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn.

Volmacht of verklaring afkomstig van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen

Als het document van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen is, zijn er geen kosten verbonden aan de legalisatie van uw handtekening op ons kantoor. U kunt tijdens kantooruren zonder afspraak langskomen op onze vestiging in Goes of Vlissingen om uw handtekening te laten legaliseren.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Neem het ingevulde maar nog niet ondertekende document mee naar ons kantoor.
  • Zet uw handtekening in het bijzijn van een medewerker op het document en toon daarbij uw legitimatiebewijs.
  • De medewerker zal uw legitimatiebewijs scannen.
  • Vervolgens legaliseert de medewerker uw handtekening door te verklaren dat u de handtekening in zijn/haar bijzijn heeft gezet.
  • U kunt de documenten vervolgens bij ons achterlaten, wij zorgen ervoor dat het bij de behandelaar terechtkomt.

Documenten afkomstig van andere notaris of (buitenlandse) instantie

Als het document van een andere notaris of (buitenlandse) instantie afkomstig is, dient u een afspraak te maken met de notaris op ons kantoor. De kosten voor een legalisatie van een extern document bedragen €50 inclusief BTW per handtekening. Deze betaling kan uitsluitend per pin worden voldaan. In de meeste gevallen vragen wij u om de documenten vooraf aan ons te e-mailen (notarissen@sauerenoonk.nl) zodat de notaris de inhoud alvast kan bestuderen. Vermeld in de mail aan ons altijd uw naam, telefoonnummer en de datum/tijdstip van uw gemaakte afspraak.

Hoe gaat het verder in zijn werk?

  • Neem het ingevulde maar nog niet ondertekende document mee naar de afspraak.
  • De medewerker bij de balie zal uw geldig legitimatiebewijs vragen om dit vervolgens te scannen.
  • U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris.
  • De notaris legaliseert vervolgens uw handtekening door te verklaren dat u de handtekening in zijn/haar bijzijn heeft gezet.
  • Tot slot stuurt u het gelegaliseerde document met een kopie van uw legitimatiebewijs terug naar desbetreffende instantie.

Apostille voor buitenlandse documenten

In het internationale rechtsverkeer wordt vaak om een apostille gevraagd. Deze wordt geplaatst door de Rechtbank Middelburg. Hiervoor moeten griffierechten worden betaald. U kunt zelf met uw (gelegaliseerd) document langs de Rechtbank Middelburg voor een apostille, maar wij kunnen het tegen meerkosten ook voor u verzorgen. De meerkosten worden achteraf aan u berekend op basis van de bestede tijd en de manier waarop de documenten aan u retour worden gezonden. De griffierechten en procedure voor het zélf aanvragen van een apostille bij de Rechtbank vindt u hier: Apostille Legaliseren