De leden

Het bestuur leidt de vereniging, maar de leden bepalen het beleid van de vereniging. De algemene ledenvergadering gaat over het benoemen en afzetten van bestuurders.

Rechten en plichten

De leden van de vereniging hebben allemaal dezelfde rechten en plichten. Zo mogen zij deelnemen aan activiteiten waarvoor de vereniging is opgericht. Zij hebben recht op diensten die voor de leden zijn bedoeld, zoals een verenigingsblad. Verder hebben de spreek-, stem- en kiesrecht tijdens de algemene ledenvergadering. Het lidmaatschap is persoonlijk en deze rechten kunnen niet aan iemand anders worden overgedragen. Het lidmaatschap kan om deze reden bijvoorbeeld niet worden verkocht. Een lid moet contributie betalen en een lid moet zich houden aan de statuten en reglementen. Voor schulden van de vereniging zijn leden niet aansprakelijk.