Het bestuur en toezicht

Het bestuur van een stichting leidt en vertegenwoordigt en wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Die kunnen met algemene bestuursleden worden aangevuld.

Bevoegdheden

Een stichting heeft geen leden, dus dit betekent dat er geen algemene ledenvergadering is en dat het bestuur zelfstandig besluiten kan nemen. Het bestuur moet wel binnen de beschreven bevoegdheden blijven die in de statuten worden opgenomen. Verder is al het geld dat binnenkomt bestemd voor het doel van de stichting. Zo mag er dus ook geen winstuitkering bestaan voor bestuursleden. Werknemers van de stichting mogen wel worden betaald voor het werk dat zij leveren. Het bestuur van de stichting bepaalde de hoogte van het salaris.

Rol notaris

Het kan voorkomende dat de bestuursleden het met elkaar niet eens worden over bepaalde zaken. Een notaris kan hierin bemiddelen of advies geven. Ook voor vragen over bijvoorbeeld de gevolgen van het overschrijden van de zittingstermijn kunt u bij de notaris terecht.