Geregistreerd partnerschap

Niet trouwen, maar toch uw relatie officieel maken? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. De wet regelt dan automatisch een aantal zaken voor u.

Beperkte gemeenschap van goederen

Een geregistreerd partnerschap aangaan zonder voorwaarden doet u sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Dit komt erop neer dat alle bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap zijn ontstaan, van u samen zijn. Uitzonderingen hierop zijn erfenissen en schenkingen die u tijdens uw geregistreerd partnerschap ontvangt. Tenzij anders aangegeven blijven deze van u persoonlijk.

Algehele gemeenschap van goederen

Voor 2018 als partners geregistreerd zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. De wet die sinds 1 januari 2018 geldt verandert hier niets aan.

Partnerschapsvoorwaarden maken

Zelf bepalen wat jullie wel en niet delen? Dit kan in partnerschapsvoorwaarden. Hierin legt u vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke niet. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een algehele gemeenschap van goederen. Voor het opstellen van partnerschapsvoorwaarden gaat u naar de notaris.

Internationaal partnerschap

Heeft u in het buitenland gewoond of heeft een van u een andere nationaliteit? Dan kan het voorkomen dat voor uw partnerschap het recht van een ander land gelden.

Verschil geregistreerd partnerschap en trouwen

Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn bijna hetzelfde. U moet ook eerst aangifte doen bij de gemeente, dit kan digitaal of persoonlijk. Daarna ondertekent u op het gemeentehuis een verklaring in het bijzijn van getuigen. De verschillen met een huwelijk:

  • U hoeft elkaar geen jawoord te geven.
  • Het geregistreerde partnerschap kan worden beëindigd bij een notaris of advocaat. Uitzondering: Als u het niet met elkaar eens bent en/of als u minderjarige kinderen heeft, dan moet u net zoals bij een huwelijk naar de rechter.
  • Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet naar een huwelijk, maar niet andersom.
  • Een geregistreerd partnerschap wordt in andere landen niet altijd erkend of er gelden andere regels.

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk