Brochures

Brochure "Samen verder" - Alles over samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap.
Download de brochure

Infographic "Samenlevingscontract" - Wat spreken jullie af?
Download de infographic

Brochure "Een erfenis, wat nu?" - Alles over een erfenis krijgen.
Download de brochure

Tarievenkaart "Erfbelasting & schenkbelasting" - Welke tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting gelden er in 2023?
Download de tarievenkaart

Brochure "Hoe regel ik mijn nalatenschap?" - Alles over het maken van een testament.
Download de brochure

Brochure "Wie geeft u het vertrouwen?" - Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is.
Download de brochure

Brochure "Waar zeg ik JA tegen?" - Deze brochure geeft u inzicht in de taken en verant­woordelijk­heden van de vertrouwenspersoon of gevolmachtigde in het levenstestament.
Download de brochure

Brochure "Een woning kopen" - Als u een woning gaat kopen, moet u het nodige regelen voordat het huis echt van ú is. Wat zijn uw rechten en plichten? Wat zijn veelvoorkomende problemen? En waarom moet u eigenlijk naar de notaris?
Download de brochure

Brochure "Een woning verkopen" - Voordat u huis verkocht is, moet u van alles regelen. Lees hier meer over uw rechten en plichten en veelvoorkomende problemen. Hoe gaat u om met een koper die in gebreke blijft? En waarom moet u eigenlijk naar de notaris?
Download de brochure

Brochure "Cliëntonderzoek en meldplicht" - De notaris is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Wat betekent dit in de praktijk? En wat merkt u ervan?
Download de brochure

Brochure "Client screening and obligation to report" - The notary is obligated to report unusual transactions. What does this mean? And in what way does it affect you?
Download de brochure

Brochure "Spelregels voor notaris en consument" - Uitleg over de belangrijkste regels waar de notaris en u zich aan moeten houden.
Download de brochure