Tarieven schenkbelasting

Als je een schenking ontvangt, hangt de hoogte van de schenkbelasting af van de waarde van de schenking én je relatie met de schenker. Een partner of kind van de schenker betaalt bijvoorbeeld minder dan een kleinkind. En een kleinkind betaalt weer minder dan een zus, broer of iemand die geen familie is. Onder 'kind' wordt door de belastingdienst ook een pleegkind of een stiefkind verstaan. 

Je betaalt pas schenkbelasting als de waarde van de schenking hoger is dan de voor jouw geldende vrijstelling.Trek de vrijstelling eerst van de schenking af en neem daarná het percentage dat voor jou geldt uit onderstaande tabel met de geldende tarieven voor 2024. Met dat percentage bereken je je schenkbelasting. Is de waarde van de schenking hoger dan €152.368? Dan betaal je een hoger percentage over het deel van de schenking dat boven dit bedrag uitkomt.

Vragen over dit onderwerp? Je kan natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor al uw vragen.

Contact

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk