Schenken aan een goed doel

Een gift aan een goed doel kunt u in zijn geheel of deels aftrekken van uw inkomstenbelasting. Er is een verschil tussen eenmalig en periodiek schenken. Periodieke schenkingen legt u vast in een overeenkomst of in een notariële akte. Het goede doel hoeft geen belasting te betalen over de schenking.

Eenmalig schenken

Uw gift is (deels) aftrekbaar als u eenmalig schenkt aan een goed doel met ANBI-status. Hoeveel u daadwerkelijk kunt aftrekken van de belasting hangt van uw inkomen af. Een eenmalige gift aan een vereniging kunt u niet aftrekken van uw belasting.

Periodiek schenken

U kunt uw periodieke giften aftrekken van de inkomstenbelastingen in de volgende situaties:

  • Schenken aan een goed doel met een ANBI-status of een vereniging
  • Vijf jaar lang ongeveer hetzelfde bedrag aan dezelfde organisatie schenken
  • Uw schenking regelen in een overeenkomst of notariële akte

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk