ANBI-status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Veel stichting willen zo worden aangemerkt. De Belastingdienst kent deze status toe. Deze status zorgt voor fiscale voordelen, zowel voor schenkers als voor de stichting zelf.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status, moet een stichting aan bepaalde voorwaarden van de Belastingdienst voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat de stichting zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Deze nuttige activiteiten mogen geen winstoogmerk hebben.

Intrekken ANBI-status

Een stichting kan de ANBI-status zelf beëindigen. Verder verliest de stichting deze status wanneer zij niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden door de Belastingdienst.