phone mail app
  • Edisonweg 2a, Vlissingen
  • +31(0)118-418110

Bewind

Bewind

De meeste mensen beheren zelf hun eigen vermogen. Dat is logisch, want het is een hoogst persoonlijk goed. Helaas zijn sommige mensen daartoe niet (meer) in staat. Gelukkig zijn er in dit kader passende voorzieningen, waaronder het beschermingsbewind. Dit houdt in dat een bewindvoerder de goederen en gelden van iemand gaat beheren. In beginsel kan uw partner of een ander familielid de bewindvoering op zich nemen. Indien u dit liever overlaat aan een professionele bewindvoerder, kunt u bij ons terecht. Daarnaast bieden wij onder andere diensten aan op het gebied van testamentaire bewindvoering en het afwikkelen van nalatenschappen en boedels.