Levenstestament

Heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of goede particuliere zorg? Wie maakt dan uw wensen op medisch gebied kenbaar aan de behandelend arts? Wie gaat uw vermogen beheren? En hoe moet dat dan gebeuren?

Uw wensen staan vast

U kunt bij Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen een levenstestament opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U kunt aan die persoon of personen een volmacht geven om uw wensen op medische gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast kunt u een volmacht geven om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de manier waarop dit dan moet gebeuren.

Advies op maat

Juist omdat een levenstestament zo persoonlijk is, is elke akte die wij maken toegesneden op uw situatie. Wij geven u graag een advies op maat!

Onze mensen

Ilsha Thümann
Notarisklerk
Randjnie Rampersad
Notarisklerk
Myriam Baute
Myriam Baute
Notarieel jurist
Demi Waebeke
Notarieel administratief medewerker
Bas Prinsen
Bas Prinsen
Notarieel administratief medewerker
Kathleen Choo
Kandidaat-notaris